10/13/2023

POLAP foto nodaļas mašīna ir ieradusies!

 

Kas POLAP’am padomā? Potenciāla mašīnas foto sesija, kas realizēta ar Jūsu iesaisti. Viss pavisam vienkārši – ja ieraugiet mašīnu, tad nofotografējiet to, atsūtiet bildi mums uz marketing@polap.lv un saņemiet vienreizējo fotoaparātu! 

Šad tad arī publicēsim informāciju par mašīnas izbraukumiem, kas būs pieejama pie mums Facebook stāstu (storiju) veidā! Bet nepaļaujieties tikai uz šiem izbraukumiem. Veidojiet arī paši savas “izdevības”! 😊

Foto sesija (akcija) spēkā līdz 30. novembrim.

Lai veiksmīgas foto nodaļas mašīnas “medības”!

 

 

Akcijas noteikumi:

 1. Akciju organizē SIA Poligrāfijas Apgāds (POLAP) (turpmāk – organizators). VRN: 40003165442; adrese: Lejupes iela 15, Rīga LV- 1076, tālrunis 67 620 400; e-pasts: polap@polap.lv;
 2. Akcija ir spēkā no 13.10.2023 līdz 30.11.2023 vai līdz būs beidzies akcijā piedāvāto balvas fonds – 20 vienreizējie fotoaparāti (turpmāk – balva).
 3. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika;
 4. Akcijas norises kārtība noteikta šajos noteikumos. Visi akcijas laikā pieņemtie organizatora lēmumi, saistībā ar akciju, ir galīgi un saistoši visiem tās dalībniekiem;
 5. Lai piedalītos akcijā, ir nepieciešams:
  • Nofotografēt vai nofilmēt POLAP foto nodaļas mašīnu tā, lai to būtu iespējams atpazīt;
  • Fotogrāfiju vai video nosūtīt uz marketing@polap.lv;
 6. Akcijā dalībnieki var piedalīties vienu reizi – t.i. nevar saņemt vairāk par vienu balvu;
  • Dalībnieku kontroles nolūkos var tikt lūgts norādīt personas telefona numuru.
 7. Situācijā, kurā rodas aizdomas, par fotogrāfiju dalīšanu starp vairākiem dalībniekiem organizators ir tiesīgs neizsniegt dalībniekiem balvu;
 8. Iesūtītās fotogrāfijas tiks izmantotas tikai dalībnieku identificēšanai un netiks pielietotas tālākai izmantošanai;
 9. Dalībnieki ar savu fotogrāfiju nosūtīšanu uz marketing@polap.lv piekrīt visiem akcijas noteikumiem;
 10. Gadījumā, kad balvu fondā esošās balvas būs beigušās, par to paziņosim mūsu Facebook lapā;
 11. Visi saistībā ar akciju radušies strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu;
 12. Visas pretenzijas par akcijas organizēšanu un/vai īstenošanu ir jāpaziņo akcijas organizatoram rakstiskā veidā pa e-pastu: polap@polap.lv vai zvanot uz kontakttālruni 67 620400;
 13. Papildus informāciju par akciju variet saņemt rakstot uz e-pastu marketing
  @polap.lv
  vai
  foto@polap.lv.