Bezmaksas tālrunis: 80 300 003
MENU MENU home

SIA “Poligrāfijas Apgāds” (POLAP) ir poligrāfijas materiālu, papīra un foto produkcijas vairumtirgotājs Latvijā. Uzņēmums ir viens no lielākajiem un senākajiem Latvijā, un lepojas ar ilglaicīgiem partneriem, pieredzējušu darba kolektīvu un stabiliem darbības radītājiem daudzu gadu garumā.

POLAP ir dibināts 1993.gadā uz privatizētā valsts uzņēmuma bāzes, tādējādi pārmantojot pieredzi jau kopš 1946. gada. Šo pieredzi, tāpat kā noturīgo kolektīvu un uzņēmuma vadības ģimenisko pārmantojamību, uzskatām par vienu no POLAP pamatvērtībām.

POLAP ir vienīgais nozares noteicošais uzņēmums, kurš pieder vietējiem uzņēmējiem. Mums patiesi rūp ne tikai pārdotā papīra un poligrāfijas materiālu daudzums. Mēs savulaik kopā esam veidojuši šo nozari, kas tagad lepojas ar savu eksporta potenciālu. Un mēs arī turpmāk būsim patrioti!

POLAP lepojas arī ar savu plašo asortimentu, jo poligrāfijas uzņēmumiem var piegādāt ne tikai papīru un ne tikai poligrāfijas materiālus. Mums ir viss, ko nozares uzņēmumiem varētu vajadzēt, turklāt vienuviet, ļoti parocīgi. Mūsu noliktavās Rīgā var iegādāties dažāda veida papīru un kartonu, poligrāfijas krāsas, poligrāfijas iekārtu apkopes līdzekļus, iespiedplates, ķīmiskos palīgmateriālus, ofseta gumijas, folijas, grāmatu iesienamos materiālus, lielformāta printeru un digitālās lāzerdrukas materiālus u.c.

Arī foto produkcijas vairumtirdzniecības jomā POLAP ir vadošs uzņēmums. Mēs nodrošinām Latvijas foto laboratorijas ar izejmateriāliem augstākās kvalitātes fotogrāfiju izgatavošanai. Kā vairumtirgotājs plašā klāstā piedāvājam jaunāko digitālo tehnoloģiju produktus, kvalitatīvus un dizainiski interesantus foto albumus un rāmjus no vadošajiem Eiropas ražotājiem.

POLAP lepojas ar ilglaicīgām un stabilām attiecībām ar saviem piegādātājiem. Mēs esam noturīgi savā izvēlē, mēs izbaudām priekšrocības no stabilitātes, nevis pastāvīgiem meklējumiem. Jau kopš 1994.gada turpinās sadarbība ar KODAK, savukārt 2003.gadā noslēgtais līgums par piederību Pasaules vadošai papīra ražotāju un tirgotāju grupai Igepa nodrošina, ka esam ne tikai neatkarīgi, bet arī droši par savu rītdienu.

Pateicoties mūsu ilgtermiņā uzkrātajai pieredzei un finansiālajiem iespējām, mēs jūtamies stabili un droši, gan par savām attiecībām ar piegādātājiem, gan spēju nodrošināt klientiem vislabāko kvalitāti un cenu.

SIA „POLIGRĀFIJAS APGĀDS (PolAp)” privātuma politika

Apstiprināts Rīgā, 2018. gada 18. jūnijā

SIA ”Poligrāfijas Apgāds”  turpmāk - POLAP ir vairumtirdzniecības uzņēmums, kas nodrošina papīra, poligrāfijas materiālu, foto preču piegādi juridiskām personām. Lai nodrošinātu sekmīgu sadarbību ar klientiem, POLAP apņemas atbildīgi ievākt, uzturēt  un izmantot mūsu sadarbības partneru informāciju.

POLAP rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – POLAP klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • POLAP teritorijas un telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.


POLAP apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai; 
 • mājas lapas darbības uzlabošanai;
 • Ipašuma aizsardzības nodrošināšanai POLAP teritorijā. Īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai POLAP teritorijā un telpās, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām POLAP nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Poligrāfjas Apgāds” POLAP, vienotās reģistrācijas Nr. 40003165442, juridiskā adrese Rīga, Lejupes iela 15, LV 1076. SIA „Poligrāfijas Apgāds” POLAP kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs 80300003 vai e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA „Poligrāfijas Apgāds” POLAP juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 

Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

 • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā POLAP vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi POLAP birojā). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.

Pierakstīties jaunumiem

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Aizmirsāt paroli? |  Aizmirsāt savu lietotāja vārdu?

×